0

kandydatów

Etat Starszy inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie miejsce pracy: Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 88235

Warunki pracy

 

  • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

  • Praca w pomieszceniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP usytuowanym na parterze budynku "G" przy ulicy Narutowicza 73 oraz na terenie innych budynków KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne.

 

Zakres zadań

 • sporządza wnioski do właściwych organów o wydanie decyzji określających warunki, rodzaj i ilość substancji dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ze źródeł emisji, na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pobór wód głębinowych oraz odprowadzanie ścieków,
 • przygotowuje dokumentację przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • prowadzi sprawy dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi w KWP w Lublinie oraz jednostkach podległych Policji woj. lubelskiego,
 • prowadzi monitoring stopnia realizacji zawartych umów w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw,
 • rozlicza opłaty za korzystanie ze środowiska przez KWP w Lublinie, a także podległe jednostki terenowe woj. lubelskiego oraz sporządza zbiorcze zestawienia należności,
 • bierze udział w planowaniu wydatków budżetowych dotyczących realizowanych usług i dostaw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa zamówień publicznych
lub ochrony środowiska lub gospodarki odpadami

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów (i umiejętność ich stosowania) dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zamówień publicznych, finansów publicznych
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputerowych pakietów biurowych
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Etat Starszy specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie miejsce pracy: Lublin 17-11-2021
Etat Starszy specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie miejsce pracy: Lublin 17-11-2021
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie miejsce pracy: Lublin 10-11-2021
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie miejsce pracy: Lublin 17-10-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 25-11-2021
Wyświetleń: 3